Wednesday, November 14, 2012

white oak and burr oak yearlings

3 year old white oak approx. 10"
2 year old white oak 8"
1 year old white oak 3"
 3 year old white oak 4"
 3 year old Burr oak 16"
2 year old burr oak 12"

No comments:

Blog Archive